2015
Solna

Beställare / bakgrund

Sika levererar fogfria golvlösningar till fuktutsatta teknikutrymmen i Biomedicums, Karolinska Institutets, lokaler i Solna.

Projektbeskrivning

Biomedicum är Karolinska Institutets nya ultramoderna laboratorium som kommer att bli ett av Europas största. Forskningscentrat ska rymma 1 600 forskare med flera som ska bedriva gränsöverskridande forskning för att förbättra människors hälsa. Sika har varit delaktiga med golvlösningar i källaren i teknikutrymmen, såsom fläktrum, VVS , etc.

 

Projektkrav

  • Ett golvmaterial som kan appliceras på väldigt fuktig betong
  • Ett material som bedöms ”Accepteras” enligt byggvarubedömningen
  • Ett golv där valmöjligheten finns till olika kulörer
  • Vara vattentätt för eventuella spill
  • Krav på uppvik mot vägg och anslutning mot golvbrunn

 

Sikas konstruktionslösning

I tidigt skede i projektet, under svåra förhållanden vad gäller fukt, så har entreprenören lyckats lägga en golvbeläggning med god estetik och med väldigt hög funktion. Golvet är helt fogfritt och mycket slitstarkt. Det är ett diffussionsöppet system, som betyder att det kan släppa igenom eventuell vattenånga underifrån men att det är tätt uppifrån. I projektet har man valt att precis innan slutbesiktning gå in och applicera ett sista toppskikt på golvet för att lämna det i absolut nyskick innan den nybyggda fastigheten överlämnas till beställaren.

BIOMEDICUM, KAROLINSKA INSTITUTET CAMPUS SOLNA

 

Projektdeltagare

BESTÄLLARE
Akademiska Hus

ARKITEKT
Berg | C.F. Møller Architects

GENERALENTREPRENÖR
Skanska 

GOLVENTREPRENÖR
Heimdall Industrigolv