2013
Sverige

Beställare / bakgrund

Buffin Real Estate AB är företaget som bygger och äger Biltemabutikerna i Sverige. Biltema är en kedja som erbjuder ett brett sortiment för bil, båt, hem, fritid, bygg och kontor och har sammanlagt över 105 varuhus i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Under en femårsperiod byggde man hela 66 nya varuhus varav 39 st i Sverige.

Projektbeskrivning

Biltema är en kedja som erbjuder ett brett sortiment för bil, båt, hem, fritid, bygg och kontor och har sammanlagt över 105 varuhus i Sverige, Finland, Norge och Danmark. De är inne i en mycket expansiv fas med 66 nya varuhus, varav 39 st i Sverige, som planeras i Norden under en period av fem år.

Under 2013 har Sika levererat tätskikt och tillbehör till fem nyöppnade varuhus vilket tillsammans är ca 30 000 m² takduk. Anläggningarna ligger i Borås, Vetlanda, Karlskoga, Ljungby och Norrtälje.

 

Projektkrav

Buffin Real Estate AB är företaget som bygger och äger Biltemabutikerna i Sverige. Tillsammans med utvalda entreprenörer, som jobbar med kvalitetsprodukter, bygger de anläggningarna för Biltema i hela Sverige. Biltema förespråkar själva produkter med god och hållbar kvalitet till ett bra pris och de vill att detta även ska appliceras vid byggandet av deras anläggningar.

Då anläggningarna oftast är flera tusen kvadratmeter stora med platta tak så är materialvikten på tätskiktet även en viktig aspekt med tanke på de snölaster som kan förekomma i Sverige vintertid. Produkten ska även uppfylla alla de standardkrav som finns på tätskikt i Sverige.

 

 

Sikas konstruktionslösning

Under 2013 har Sika Sverige AB via entreprenören Tecktak i Småland AB levererat över 30 000 m² Sikaplan®-15 VG WT till fem st anläggningar i Sverige i Borås, Vetlanda, Karlskoga, Ljungby och Norrtälje. Sikaplan®-15 VG WT uppfyller alla de standardkrav som Biltema har på ett tätskikt samt att duken har en mycket låg materialvikt på bara 1,86 kg/m² vilket är fördelaktigt för dessa stora platta tak.

Projektdeltagare

Ägare      
Buffin Real Estate Sweden AB

Byggentreprenörer
Buffin Real Estate Sweden AB
Fastec
Bravida

Takentreprenör
Techtak i Småland AB