2012
Lund

Beställare / bakgrund

Betongytor på vattentorn utsätts för påverkan av väder och vind. Det leder till att betongen med tiden förstörs och behöver   och undvika framtida karbonatiseringsproblem.

 

Projektkrav

Lunds vattentorn, Östra Torn, byggdes 1975 och har en yta på ca 3 500 m² som behövde renoveras 2012.

Tornet har först renoverats med Sika® MonoTop® betongrenoveringssystem.

Därefter har hela tornet impregnerats med Sikagard®-706 Thixo i två lager.

Tornet målades sedan med Sikagard® ElastoColor W S.

 

Projektdeltagare

Beställare       
VA Syd

Entreprenör   
Stråheds

Underentreprenör
Levins & CO måleri (målning och impregnering)

Konstruktör
WSP Lund

 

Läs mer om betongrenoveringslösningar från Sika