Allmänna försiktighetsåtgärder

  • Förvara alla kemiska produkter före användning i över 5 °C.
  • Tänk på att instickslister blir svårare att passa vid låga temperaturer eftersom limet är styvare.
  • Var extra försiktig när du tar bort och byter ut plastdetaljer och trimbitar eftersom de blir sprödare under fryspunkten.
  • Limning kan inte göras i lufttemperaturer under -10 °C. Fordonet måste ställas upp någonstans med högre temperatur eller så måste jobbet skjutas upp.

Kalla temperaturer

Ytterligare åtgärder måste vidtas vid limning av glas vid temperaturer mellan -10 °C och 5 °C.
Om kalla material flyttas till varma miljöer kan kondens uppstå. Vid kondens, fukt och/eller våta förhållanden, rengör och torka alla material eller ytor innan arbetet påbörjas.

Sika® Cleaner G+P   Om temperaturen är under -5 °C fryser glasrengöraren när den kommer i kontakt med glaset och fungerar inte. Flytta i sådana fall glaset och fordonet till en varmare miljö, eller se till att glaset rengörs i förväg.
Sika® Cleaner PCA Eftersom Sika® Cleaner G+P fryser i låga temperaturer kan Sika® Cleaner PCA användas torr för att ta bort föroreningar. I sådana fall kan ingen vätkontroll göras.
Sika® Aktivator PRO      Kondens på glaset hämmar inte Sika® Aktivator PRO. Förbehandling kan också göras i förväg i en varmare miljö för att möjliggöra en kontrollerad reaktion.
Sika® Primer-207 

Vänta tills primerns yta är yttorr om den används för limningändamål.

Tips: Värm upp ytan som ska primas med en hårtork tills den är torr, då kommer du att spara mycket tid. OBS- höga temperaturer från användning av en varmluftspistol kan förstöra primerytan.

Vid låga temperaturer kan primern lätt gnidas av substratet eftersom den bara är yttorr och inte tvärbunden. Detta påverkar inte om underlaget ska limmas. Men om tejp appliceras och dras av igen kan primern lossna.

Limtemperatur

För enkel applicering, bör limmet ha en temperatur över 5 °C före applicering, på grund av viskositetsökningen vid låga temperaturer. Om en lim patron/foliekorv är kall kan den läggas i tempererat vatten för snabb uppvärmning.

Varma temperaturer

För att undvika bubbelbildning i limbädden bör glaset och fordonets kaross inte utsättas för direkt solljus förrän kör-iväg-tiden har passerat.
Öppentiden för limmet är betydligt kortare i varma och fuktiga klimat. Glaset måste alltid installeras inom öppentiden. Som en tumregel kan man säga att en temperaturökning på 10 °C halverar öppentiden. Hög luftfuktighet ökar ytterligare denna effekt, vilket kan verifieras genom att testa produktens skinnbildning. Installera aldrig ett glas efter att produkten har skinnat sig.