Från Sika rengöringsprodukter till premiumlim garanterar vi en effektiv process redan från början. Proffs på bilglas drar nytta av ett utmärkt arbetsflöde med väl matchade produkter.

40 years of Future with Sika Windshield Adhesives

Sika aftermarket solutions have been driving the automotive industry worldwide for more than 40 years. Click on the timeline to see Sika’s trendsetting history for safer, faster, simpler applications which are compatible with assisted driving technologies and on top have a low environmental impact.

First decade Sika picture

1980 - 1990: Safety

Decade Image

 

While the VCR revolutionized home television, Sika was setting new standards in safety. This decade was all about safety.

In fact, the FM-VSS 212 standards were drawn up as a result of passenger safety considerations calling for bonded windshields in cars. By extension, polyurethane windshield adhesives became the global norm in car construction. Primerless Sikaflex® was first used by leading car manufacturers. This product was far easier to use than conventional when replacing car glass.

1985: Sika launched first primerless winscreen adhesive (Sikaflex®-255)

1986: First Sika Direct Glazing Application at leading car manufacturer

 1987: First Sika Crash Test

 

 

Second decade Sika picture

1990 - 1999: Speed

Speed was not only required when playing with the Game Boy, but also when replacing wind-shields.

Speed was not only required when playing with the Game Boy, but also when replacing windshields. A new line of business emerged since car workshops found themselves replacing more and more adhesive-bonded windshields, while customers were increasingly demanding shorter waiting times after installation. Sika was the pioneer, developing fast-curing windshield adhesives and establishing new drive-away standards. This decade was shaped by short drive-away times and absolute safety. Sika – and the Sikaflex® brand - also led the way in terms of speed and performance. Indeed, new SikaBooster® technology and reduced drive-away times helped set new benchmarks in the sector.

1991: First hot-applied fast cure adhesive – SikaTack® Ultrafast

1993: Development of Sika Safe Drive-Away Time Standards (crash testing/lab standards)

1997: First 1h safe drive away product – SikaTack® Plus Booster

Third decade Sika picture

2000 - 2009: Simplicity

The cell phone made communication quite simple. Sika also strived for simplicity and created innovative all-in-one solutions.

Auto glass technicians were faced with choosing between high and low modulus adhesives, while also determining the correct drive-away time based on the prevailing climatic conditions. To counteract these issues, Sika developed adhesives that ensured a constant drive-away time at temperatures of between -10 °C and +40 °C. What’s more, all-in-one modulus adhesives reduced mistakes and provided peace of mind.

2002: Launch of SikaTack® ASAP and SikaTack® MOVE (1 hour SDAT) First All-in-One Modulus Product 

2006:  Introduction of the All-Seasons  Activator

2008: Crash Test Series for shorter SDAT

2010: Launch of SikaTitan® – Primerless to glass adhesives

Automotive Aftermarket car glass replacement application

2010 - 2019: Assisted Driving

The smartphone emerged as an indispensable helper in everyday life. In cars, assistance systems presented the industry with new challenges.

Advanced driver-assistance systems (ADAS) helped to further improve road safety and lower damage costs for insurers. However, these systems required significant calibration work after replacing the windshield. Since a windshield significantly contributes to a car body’s structural stiffness, this necessitated the use of more advanced, full-cure adhesives. By developing the PowerCure system, Sika was once again able to provide a simple, market-ready solution that met customers’ challenges.

2015: 60min OE cure product: SikaTack® ELITE

2015: 30min safe drive-away time product: SikaTack® PRO

2015: Established new drive-away timestandard with 95th percentile crash test dummies

Sika purform landscape

2020 - FUTURE: Less Exposure

Sika Decade photo

The mobility of the future has to be sustainable. Sika is leading the way - with solutions that are even safer and more environmentally friendly.

We are currently experiencing a trend that favors healthy lifestyles. In Asia, people are concerned about risks associated with chemicals, e.g. smells. Meanwhile, the EU has now set out certain precautions that must be respected when working with chemicals, including handling PU adhesives. Sika’s latest innovation not only performs better, it also results in less exposure for users and customers alike.

2022: Launch of the new Purform technology with the SikaTack® PRO Purform and SikaTack® ELITE Purform

2022: Launch of the new Sikaflex® SOLO (Primerless to glass application with only 3h MDAT)

Säkerhet utan kompromisser

Sika är experten när det gäller bilglaslimning. Sedan 1980 är Sika leverantör och tillverkningspartner till fordonsindustrin.

Vi erbjuder varm- och kallapplicerade limmer samt förbehandlingsprodukter för installation av vindrutor. Varje produkt har olika tider (minimum drive away times, MDAT) för att möta de olika behoven hos tekniker på fältet samtidigt som den ger säkerhet för fordonsägare.

Alla Sika glaslimsystem har krocktestats och överskrider strikta federala säkerhetsstandarder (FMVSS 212)

 
Fitting of auto glass in a garage

Vanliga frågor och svar

Vad ska jag göra om Sika®Cleaner G+P fryser?
 • Om möjligt, flytta din arbetsstation till en varmare plats
 • Rengör glaset på en varm plats innan du åker till installationsplatsen
 • Rengör limytan med Sika®Cleaner PCA
Posted on: 08/05/2019
Varför använda Sika®Cleaner G+P istället alkohol eller vanliga glasrengöringsmedel?
 • Alkohol kan reagera med polyuretan och blockera de reaktiva ämnerna som påverkar härdning och vidhäftning
 • Glasrengöringsmedel av andra fabrikat kan innehålla ämnen som inte är kompatibla med våra produkter och kan påverka slutresultatet.
Posted on: 08/05/2019
Kan jag späda ut Sika®Cleaner G+P?
 • Det är inte rekommenderat att späda ut kemiska produkter eftersom egenskaperna kan ändras och orginalprodukten är utformad för att uppnå bästa prestanda.
Posted on: 08/05/2019
Hur länge kommer Primer och Aktivatorer att hålla efter att de har öppnats?
 • Alla Sika Aktivator och Primer har en minskad hållbarhet när de öppnas. Med rätt lagringsförhållanden är de användbara upp till 4 veckor efter öppnandet, eller fram till utgångsdatumet, beroende på vilket som inträffar först. Se produktdatablad för respektive produkt.

  Återförslut alltid både inre tätning och ytterlocket ordentligt efter varje användning. Om produkten blir tjock, grumlig eller inhomogen ska du kassera omedelbart enligt informationen i säkerhetsdatabladet. 
Posted on: 08/05/2019
Kan Sika® Aktivator PRO användas i fuktiga förhållanden?
 • Ja, Sika® Aktivator PRO kan användas i fuktiga förhållanden, till exempel på vindrutor med lätt dimma av kondens. (I denna applikation avser "fukt" alla fuktiga förhållanden där större vattendroppar INTE är synliga, antingen som kondensdroppar eller som regnfläckar). Det är dock bättre om delen torkas först.
Posted on: 08/05/2019
Om öppentiden för Sika® Aktivator PRO har passerat, är det OK att utföra aktiveringssteget igen?
 • Ja. Det är OK att applicera Sika® Aktivator PRO upp till tre gånger på limytan. Det är viktigt att ytan är ren och aktiverad. Du kan se om ytan har aktiverats när den har en skimrande hinna på den. Om du är osäker är det bättre att applicera Sika® Aktivator PRO igen.
Posted on: 08/05/2019
Varför rekommenderas inte tops för applicering av Sika® Aktivator PRO?
 • Sika® Aktivator PRO är rengörande samt aktiverande. Applicering med en tops flyttar helt enkelt runt smuts och rengör den inte. 
 • Tops applicerar för mycket produkt, vilket är onödigt.
 • De kan bli smutsiga och förorena aktivatorn om de doppas i flaskan flera gånger.
Posted on: 08/05/2019
Varför behöver Sika®Primer-207 skakas?
 • Skakar du primerflaskan blands de ämnen som kan ha lagt sig i botten av flaskan och säkerställer en tunn, enhetlig blandning och täckning.
Posted on: 08/05/2019
Kan jag späda ut trögflytande/geléaktig Sika®Primer-207?
 • Om primerns viskositet blir hög, använd ALDRIG thinners eller lösningsmedel för att späda ut produkten eftersom den högre viskositeten är en indikation på lägre reaktivitet.
Posted on: 08/05/2019
Vad händer om ett för tjockt lager av Sika® Primer-207 appliceras?
 • Att applicera ett tjockt lager Sika® Primer-207 resulterar i en längre flash-off-tid. Men om det appliceras som korrosionsskydd på ren metall rekommenderas att två tjocka lager av Sika® Primer-207 appliceras för långvarigt skydd.
Posted on: 08/05/2019
Finns det en produkt för rengöring av Sika® Primer-207 från inredningsdetaljer?
 • Sika® Primer-207 kan rengöras med Sika® Remover-208 eller Sika® Handwipes så länge det inte har härdat helt. När den har härdat måste den avlägsnas mekaniskt.
Posted on: 08/05/2019
Finns det några komponenter i Sika® Aktivator PRO eller Sika® Primer-207 som skada andra ytor?
 • Sika® Aktivator PRO och Sika® Primer-207 innehåller reaktiva komponenter som reagerar kemiskt med glas, färg och andra material. När de har härdat kan de bara avlägsnas mekaniskt och substratets övre lager skadas i processen.
  Var försiktig och applicera endast Sika® Aktivator PRO på de områden som krävs. Om produkten till exempel appliceras på glasets genomskinliga område kommer den att vara synlig och kan resultera i reklamation.
Posted on: 08/05/2019
Vad är minimitemperaturen för att utföra ett bilglasbyte?
 • Sikas produkter är avsedda att användas vid temperaturer mellan +5°C och +35°C. För andra förhållanden har Sika speciella rekommendationer för varmt och kallt väder. Även om ett jobb kan utföras vid -10 °C, är det en fråga om tillräcklig fingerfärdighet med kalla händer. Det kan vara för kallt att utföra jobbet till en lämplig professionell standard. I det här fallet bör jobbet skjutas upp.
Posted on: 08/05/2019
Hur länge behöver jag vänta med att tvätta min bil efter att ha bytt vindrutan?
 • Rengöringsmedel kan påverka härdningen negativt och bilglas utan kantlist är känsliga för vattentryck och lufttork eftersom de kan skada limbädden. Därför behövs en väntetid på 24 timmar. (behövs inte om de installeras med Powercure System)
Posted on: 08/05/2019
Efter att ha skurit ut en vindruta innehöll den gamla limbädden massor av små bubblor. Hur kan detta förhindras?
 • PUR-limmet släpper ut koldioxid vid härdning. Om limbädden värms upp under härdningen frigörs koldioxid snabbare vilket kan resultera i små bubblor spridda över hela limbädden. Detta kan hända om bilen står parkerad med vindrutan utsatt för solljus en varm dag. Parkeras bilen i skuggan undviks detta problem.
Posted on: 08/05/2019
Hur limmar man en vindruta till en glasfiberkaross?
 • Om den gamla pu-produkten fortfarande är på plats kan standardförfarandet följas
 • Om du limmar direkt till glasfiber används slipduk för att rugga ytan, rengör med Sika®Cleaner G +P och applicera Sika®Primer-207.
Posted on: 08/05/2019
Hur limmar man på ett nylackat fordon?
 • Nya färger är svåra att limma på eftersom de är utvecklade för att vara självrengörande och avstötande.
 • Låt färgen härda ordentligt först
 • Använd slipduk för att rugga ytan, Sika®Cleaner G+P för att rengöra och applicera Sika®Primer-207
Posted on: 08/05/2019
Varför blöter inte primern ytan ordentligt?
 • Om ytspänningen hos ett substrat är otillräcklig kommer primern att visa vätproblem på ytan. Detta är mest känt från icke-traditionella föroreningar som finns på keramiska beläggningar.
 • Ta bort och rengör (Sika®Cleaner PCA) eller använd glas som passar för ändamålet.
Posted on: 08/05/2019
Ytan visar efter rengöring med Sika®Cleaner PCA fortfarande vätande problem.
 • Användningen av torra Sika®Cleaner PCA ökar rengöringseffektiviteten eftersom glasrengöraren kan fungera som smörjmedel.
Posted on: 08/05/2019
Kan jag använda produkter från andra leverantörer i kombination med Sikalim eller förbehandlingar?
 • Att blanda produkter från olika leverantörer är inte tillåtet eftersom kompatibilitet inte säkerställs.
 • Prestanda och sammansättning av konkurrerande produkter är inte inom vår kontroll och kan enkelt ändras utan vår vetskap. 
Posted on: 08/05/2019
Vad är den maximala öppentiden för Sika®Primer-207
 • Den maximala öppentiden beror på flera faktorer. Till exempel förkortar höga temperaturer öppentiden. Smuts och damm kommer  också ha en negativ inverkan, därför rekommenderar vi att vid bilglasbyten bör man rengöra och upprepa primerbehandlingen efter 2 timmar.
Posted on: 08/05/2019