Från Sika rengöringsprodukter till premiumlim garanterar vi en effektiv process redan från början. Proffs på bilglas drar nytta av ett utmärkt arbetsflöde med väl matchade produkter.

Säkerhet utan kompromisser

Sika är experten när det gäller bilglaslimning. Sedan 1980 är Sika leverantör och tillverkningspartner till fordonsindustrin.

Vi erbjuder varm- och kallapplicerade limmer samt förbehandlingsprodukter för installation av vindrutor. Varje produkt har olika tider (minimum drive away times, MDAT) för att möta de olika behoven hos tekniker på fältet samtidigt som den ger säkerhet för fordonsägare.

Alla Sika glaslimsystem har krocktestats och överskrider strikta federala säkerhetsstandarder (FMVSS 212)

 
Automotive Aftermarket car glass replacement application

Sika introducerar arbetsmiljövänligt polyuretanlim för bilglas

SikaTack® Purform är Sikas nya ännu mer arbetsmiljövänliga bilglaslim med OE-styrka, lång hållbarhet, stark vidhäftning.

VAD ÄR PURFORM® Ny arbetsmiljövänlig polyuretanteknologi som ger samma styrka, hållbarhet och vidhäftning som du känner till.

VARFÖR PURFORM® Använd liknande bilglaslim som biltillverkarna och följ OE-specifikationerna utan att kompromissa med din arbetsmiljö.

 
key visual yellow

Vanliga frågor och svar

Vad ska jag göra om Sika®Cleaner G+P fryser?
 • Om möjligt, flytta din arbetsstation till en varmare plats
 • Rengör glaset på en varm plats innan du åker till installationsplatsen
 • Rengör limytan med Sika®Cleaner PCA
Posted on: 08/05/2019
Varför använda Sika®Cleaner G+P istället alkohol eller vanliga glasrengöringsmedel?
 • Alkohol kan reagera med polyuretan och blockera de reaktiva ämnerna som påverkar härdning och vidhäftning
 • Glasrengöringsmedel av andra fabrikat kan innehålla ämnen som inte är kompatibla med våra produkter och kan påverka slutresultatet.
Posted on: 08/05/2019
Kan jag späda ut Sika®Cleaner G+P?
 • Det är inte rekommenderat att späda ut kemiska produkter eftersom egenskaperna kan ändras och orginalprodukten är utformad för att uppnå bästa prestanda.
Posted on: 08/05/2019
Hur länge kommer Primer och Aktivatorer att hålla efter att de har öppnats?
 • Alla Sika Aktivator och Primer har en minskad hållbarhet när de öppnas. Med rätt lagringsförhållanden är de användbara upp till 4 veckor efter öppnandet, eller fram till utgångsdatumet, beroende på vilket som inträffar först. Se produktdatablad för respektive produkt.

  Återförslut alltid både inre tätning och ytterlocket ordentligt efter varje användning. Om produkten blir tjock, grumlig eller inhomogen ska du kassera omedelbart enligt informationen i säkerhetsdatabladet. 
Posted on: 08/05/2019
Kan Sika® Aktivator PRO användas i fuktiga förhållanden?
 • Ja, Sika® Aktivator PRO kan användas i fuktiga förhållanden, till exempel på vindrutor med lätt dimma av kondens. (I denna applikation avser "fukt" alla fuktiga förhållanden där större vattendroppar INTE är synliga, antingen som kondensdroppar eller som regnfläckar). Det är dock bättre om delen torkas först.
Posted on: 08/05/2019
Om öppentiden för Sika® Aktivator PRO har passerat, är det OK att utföra aktiveringssteget igen?
 • Ja. Det är OK att applicera Sika® Aktivator PRO upp till tre gånger på limytan. Det är viktigt att ytan är ren och aktiverad. Du kan se om ytan har aktiverats när den har en skimrande hinna på den. Om du är osäker är det bättre att applicera Sika® Aktivator PRO igen.
Posted on: 08/05/2019
Varför rekommenderas inte tops för applicering av Sika® Aktivator PRO?
 • Sika® Aktivator PRO är rengörande samt aktiverande. Applicering med en tops flyttar helt enkelt runt smuts och rengör den inte. 
 • Tops applicerar för mycket produkt, vilket är onödigt.
 • De kan bli smutsiga och förorena aktivatorn om de doppas i flaskan flera gånger.
Posted on: 08/05/2019
Varför behöver Sika®Primer-207 skakas?
 • Skakar du primerflaskan blands de ämnen som kan ha lagt sig i botten av flaskan och säkerställer en tunn, enhetlig blandning och täckning.
Posted on: 08/05/2019
Kan jag späda ut trögflytande/geléaktig Sika®Primer-207?
 • Om primerns viskositet blir hög, använd ALDRIG thinners eller lösningsmedel för att späda ut produkten eftersom den högre viskositeten är en indikation på lägre reaktivitet.
Posted on: 08/05/2019
Vad händer om ett för tjockt lager av Sika® Primer-207 appliceras?
 • Att applicera ett tjockt lager Sika® Primer-207 resulterar i en längre flash-off-tid. Men om det appliceras som korrosionsskydd på ren metall rekommenderas att två tjocka lager av Sika® Primer-207 appliceras för långvarigt skydd.
Posted on: 08/05/2019
Finns det en produkt för rengöring av Sika® Primer-207 från inredningsdetaljer?
 • Sika® Primer-207 kan rengöras med Sika® Remover-208 eller Sika® Handwipes så länge det inte har härdat helt. När den har härdat måste den avlägsnas mekaniskt.
Posted on: 08/05/2019
Finns det några komponenter i Sika® Aktivator PRO eller Sika® Primer-207 som skada andra ytor?
 • Sika® Aktivator PRO och Sika® Primer-207 innehåller reaktiva komponenter som reagerar kemiskt med glas, färg och andra material. När de har härdat kan de bara avlägsnas mekaniskt och substratets övre lager skadas i processen.
  Var försiktig och applicera endast Sika® Aktivator PRO på de områden som krävs. Om produkten till exempel appliceras på glasets genomskinliga område kommer den att vara synlig och kan resultera i reklamation.
Posted on: 08/05/2019
Vad är minimitemperaturen för att utföra ett bilglasbyte?
 • Sikas produkter är avsedda att användas vid temperaturer mellan +5°C och +35°C. För andra förhållanden har Sika speciella rekommendationer för varmt och kallt väder. Även om ett jobb kan utföras vid -10 °C, är det en fråga om tillräcklig fingerfärdighet med kalla händer. Det kan vara för kallt att utföra jobbet till en lämplig professionell standard. I det här fallet bör jobbet skjutas upp.
Posted on: 08/05/2019
Hur länge behöver jag vänta med att tvätta min bil efter att ha bytt vindrutan?
 • Rengöringsmedel kan påverka härdningen negativt och bilglas utan kantlist är känsliga för vattentryck och lufttork eftersom de kan skada limbädden. Därför behövs en väntetid på 24 timmar. (behövs inte om de installeras med Powercure System)
Posted on: 08/05/2019
Efter att ha skurit ut en vindruta innehöll den gamla limbädden massor av små bubblor. Hur kan detta förhindras?
 • PUR-limmet släpper ut koldioxid vid härdning. Om limbädden värms upp under härdningen frigörs koldioxid snabbare vilket kan resultera i små bubblor spridda över hela limbädden. Detta kan hända om bilen står parkerad med vindrutan utsatt för solljus en varm dag. Parkeras bilen i skuggan undviks detta problem.
Posted on: 08/05/2019
Hur limmar man en vindruta till en glasfiberkaross?
 • Om den gamla pu-produkten fortfarande är på plats kan standardförfarandet följas
 • Om du limmar direkt till glasfiber används slipduk för att rugga ytan, rengör med Sika®Cleaner G +P och applicera Sika®Primer-207.
Posted on: 08/05/2019
Hur limmar man på ett nylackat fordon?
 • Nya färger är svåra att limma på eftersom de är utvecklade för att vara självrengörande och avstötande.
 • Låt färgen härda ordentligt först
 • Använd slipduk för att rugga ytan, Sika®Cleaner G+P för att rengöra och applicera Sika®Primer-207
Posted on: 08/05/2019
Varför blöter inte primern ytan ordentligt?
 • Om ytspänningen hos ett substrat är otillräcklig kommer primern att visa vätproblem på ytan. Detta är mest känt från icke-traditionella föroreningar som finns på keramiska beläggningar.
 • Ta bort och rengör (Sika®Cleaner PCA) eller använd glas som passar för ändamålet.
Posted on: 08/05/2019
Ytan visar efter rengöring med Sika®Cleaner PCA fortfarande vätande problem.
 • Användningen av torra Sika®Cleaner PCA ökar rengöringseffektiviteten eftersom glasrengöraren kan fungera som smörjmedel.
Posted on: 08/05/2019
Kan jag använda produkter från andra leverantörer i kombination med Sikalim eller förbehandlingar?
 • Att blanda produkter från olika leverantörer är inte tillåtet eftersom kompatibilitet inte säkerställs.
 • Prestanda och sammansättning av konkurrerande produkter är inte inom vår kontroll och kan enkelt ändras utan vår vetskap. 
Posted on: 08/05/2019
Vad är den maximala öppentiden för Sika®Primer-207
 • Den maximala öppentiden beror på flera faktorer. Till exempel förkortar höga temperaturer öppentiden. Smuts och damm kommer  också ha en negativ inverkan, därför rekommenderar vi att vid bilglasbyten bör man rengöra och upprepa primerbehandlingen efter 2 timmar.
Posted on: 08/05/2019