Korrosion i ytan där vindrutan är fäst i karrossen är mycket allvarligt och måste åtgärdas ordentligt. Identifiera först anledning och omfattning av den korrosion som finns.

Tabellen visar olika grader av korrosion:

Angreppsnivå Beskrivning Rekommenderad åtgärd
1 Lätt Lätt missfärgning av metall; orange. Ta bort korrosion med 180 sandpapper, roterande stålborste eller Dremel® och en slipsten.
2 Måttlig Måttlig korrosion har vanligtvis några röda fläckar. Ta bort korrosion med roterande stålborste eller kemisk rostborttagare.
3 Allvarlig Detta kan identifieras genom djup gropfrätning, "pitting", mörkröda fläckar och upphöjda kanter. Ta bort korrosion med blästring eller kemisk rostborttagare.
4 Perforering    Denna nivå kan variera från mikroskopiska hål till metallförlust. Panelen måste bytas ut och behandlas av en karossverkstad.

 

Sika rekommenderar att behandling av korrosion på nivå 4 endast ska utföras av en karossverkstad.
Perforeringskorrosion belägen i något strukturellt område, såsom vindrutefalsen, kan kräva att hela sektionen byts ut. Områden som dessa bör inte fyllas med spackel, eftersom glaslim kommer att appliceras.

 

Korrosionsborttagning

Korrosionsborttagning bör göras innan du skär ner limbädden inför glasbytet. Detta för att undvika att ytan blir nedsmutsad..

Ta bort korrosion
  • Ta bort korrosion
  • Använd mycket fint slippapper för att ta bort ytterligare 5 mm runtom kanterna som omger de områden där korrosion har avlägsnats

Behandling av korrosion / ren metall

Ta bort korrosion

Rengör hela området med Sika® Cleaner G+P för att avlägsna damm och smuts

Ta bort korrosion
  • Applicera Sika® Primer-207 med en svamp, pensel eller tops, se till att primern överlappar den omgivande intakta färgen med minst 5 mm.
  • Tillåt minst 3 minuter avluftningstid, flash-off, och vänta tills ytan är torr.
  • Applicera ett andra lager Sika® Primer-207 över det första och vänta ytterligare i minst 3 minuter, flash-off, innan du går vidare till nästa steg.