Bättre prestanda, bättre tålighet

Sikaflex® primerfria limmer är utvecklade för att eliminera steg, öka tåligheten (minska fel i utförande) och påskynda installationen genom att möjliggöra primerfri vidhäftning till glas. Dessa produkter är baserade på OEM-godkänd polyuretanteknologi och är kompatibla med Sikas etablerade All Black och Black Primerless installationsprocesser. Sikaflex® primerfria limmer innehåller en inbyggd vidhäftningsfrämjare och kan användas som ett primerfritt glaslim i applikationer för bilglasbyte.

Fördelar med Sikaflex® primerfria limmer

Endast 3 timmar minimum kör-iväg tid

Lösningsmedelsfri – ingen lukt

Vidhäftning mot glas utan primer

Lättapplicerad

Äkta polyuretanstyrka

Mer prestanda, mindre exponering

Med sina primerfria limmer leder Sika vägen in i framtiden. Det finns en stigande trend mot hälsosammare livsstilar över hela världen, vilket har satt hälsa och välbefinnande för arbetare och kunder i främsta rummet.

Exponering för lösningsmedelslukt efter montering av vindrutan kan vara en obehaglig upplevelse.

Den senaste generationen av Sikaflex® primerfria uretaner är lösningsmedelsfria. Installationer gjorda med Sikaflex® primerless lim lämnar ingen obehaglig lukt i bilen efter byte av vindrutan.