Om du byter ut en vindruta och installerar på gammal, nedskuren, limbädd är det viktigt att det gamla limmet är polyuretanbaserat.

SikaTack® och Sikaflex® polyuretan glaslim utvecklar en stark vidhäftning till många olika typer (varumärken) av polyuretaner och till några av de senare MS Polymer glaslim. Men om restmaterialet från tidigare limning är butyl eller silikon måste det avlägsnas helt, eftersom SikaTack® eller Sikaflex® lim inte är kompatibelt med butyl eller silikoner.

Hur tar man reda på om det är ett polyuretanlim:

Tryck mycket hårt med nageln i det befintliga materialet.

  • Om det är en polyuretan eller en MS Polymer glaslim, bör det knappt vara möjligt att göra en fördjupning i materialet.
  • Om det är en butyl eller silikon, bör det vara möjligt att trycka halvvägs eller till och med hela vägen ner till kaross.
  • Om det är en butyl, stannar fördjupning kvar och fogen återfår inte sin ursprungliga form.

Om limfogen fortfarande är oidentifierad:

Skär ut en lång bit av materialet och dra isär det.

  • Om det är en polyuretan behövs mycket kraft för att dra isär materialet.
  • Om det är en silikon är materialet elastiskt och du kan dra ut det långt, ganska enkelt. Den kommer även att flexa tillbaka när du slutar dra.
  • Om det är en butyl, kan du ganska enkelt dra isär den.

Om det fortfarande är svårt att identifiera limfogen:

  • Ta bort det gamla limmet helt och följ procedurerna enligt avsnittet Borttagning av hela limbädden.