SmartCut är ett mycket enkelt och smidigt verktyg för att skära ut gamla vindrutor. På grund av sin lilla storlek kan den även användas för de mindre sidorutorna. SmartCut kan användas med ståltråd (SmartCut Square Wire) och PE-fiber (SmartCut Fiber) och klarar därmed av att skära ut alla typer av vindrutor.

Skydda bilkroppen med tejp

Skydda karossen med tejp. Gör ett hål i det befintliga limet med en syl, helst i ett av de nedre hörnen.

Fäst tråden/fibern på awl och dra den inuti

Fäst tråden/fibern på sylen och dra in den. Dra ut tråden vindrutans diagonallängd inuti.

Placera tråden/fibern helt runt vindrutan

Placera tråden/fibern runt hela vindrutan på utsidan. Se till att den är placerad längs med den befintliga limfogen. Se Fäst tråden/fibern.

snöra tråden/fibern på SmartCut

Placera tråden/fibern på SmartCut verktyget. Placera SmartCut i hörnet av vindrutan enligt bilden. Linda upp tråden/fibern med spärrveven.

Linda upp tråden/fibern

Linda upp tråden/fibern. Max tillåtna vinkel är 80° i skärriktningen. Var extra försiktig när du skär runt hörnen.

Flytta SmartCut till nästa hörn

Flytta SmartCut till nästa hörn, släpp ut tråden/fibern för att flytta verktyget. Upprepa processen.

Fortsätt som visas tills limet skärs helt

Upprepa processen med att flytta verktyget och skära limmet till du kommit runt hela vindrutan.

På vissa ställen kommer motståndet att vara högre. Då hjälper det att "såga" med spaken. Detta kommer göra att tråden/fibern sågar sig igenom och har lättare att komma vidare.