Metoden att avlägsna hela limbädden är ett alternativ till nedskuren bädd som kräver att man avlägsnar allt material ner till falsen. Det är viktigt att man rengör ordentligt ända ner till ren metall eller orginallack.

Denna metod skall användas när

  • Öppningen för vindrutan någon gång har blivit omlackad eller behandlad. (t.ex. korrosionsbehandling)
  • Öppningen är skadad och kommer att lackas om.
  • Det befintliga limbädden är lös eller har blivit skadad.
  • En felaktig produkt användes tidigare (t.ex. butyl, silikon)
Skava färgen på bländaren för att ta bort den klara kappan
  • Efter att ha exponerat den ursprungliga färgen ska du försiktigt rugga upp ytan för att ta bort översta klarlacken. Var försiktig så att e-beläggningen och rostskyddsbeläggningen inte skadas.
Rengöring av området med Sika Cleaner G+P
  • Rengör området med Sika® Cleaner G+P
  • Innan du fortsätter, se till att ytan är torr och ren