Sika epoxy casting resins for tooling applications offer a good balance between mechanical, chemical and thermal resistance.

Epoxigjuthartser för verktyg

Typiska fördelar med epoxigjuthartser är deras goda motståndskraft mot mekanisk, kemisk eller termisk påverkan och enkel bearbetning på grund av låg krympning och låg fuktkänslighet.

Värmebeständig Epoxigjutning

Bästa rekommenderade produkter för epoxigjutning för verktyg

Ytterligare läsning