Innovative solutions for high-class prototypes and short runs

RIM-system med lågt tryck

Sika erbjuder ett brett utbud av lågtrycks-RIM-system för snabb produktion av små och medelstora serier, som täcker egenskaperna hos termoplastiska system.

2C polyuretanhartser har låg viskositet och möjliggör produktion av stora, komplexa komponenter med tunn väggtjocklek. Ett potlife mellan 1 till 3 minuter ger möjlighet att ta ut delarna efter 5-20 minuter, vilket gör produktionen av ett litet antal enheter mer lönsam.

Dessutom erbjuder Sika RIM-portföljen speciella produkter med hög slagtålighet, hög temperaturbeständighet, lång pottlivslängd för produktion av stora delar samt specialcertifieringar för fordons- och järnvägsindustrin.

RIM delar
Små och medelstora serier med
500-1000
delar med definierade egenskaper är möjliga att producera på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt sätt med SikaBiresin® RIM (Reaction Injection Molding) system
Reaktionsinjektionssystem RIM

Bästa rekommenderade produkter för lågtrycks RIMsystem

Ytterligare läsning