Sika’s wide product range for technical casting applications includes potting resins for air filters, water filters and dialyze filters

Polyuretangjutningshartser för filtersystem

Sika erbjuder ett brett produktsortiment för tekniska gjutapplikationer. Inom detta fält uppfyller pottinghartser för luftfilter, vattenfilter och dialysfilter de speciella kraven på dessa marknader.

Dessutom erbjuder Sika ett väletablerat produktsortiment av kantgjutningssystem, som används för direktgjutning av säkerhetskanter och dekorativa element inom möbelindustrin samt på järnvägs-, buss- och fordonsmarknaden. UV-stabila delar som kan produceras under optimerade produktionstider, erbjuder enkel och ekonomisk bearbetning och utmärkta egenskaper hos de slutliga delarna.

Medical Filter Casting Resins
CERTIFIERING
för våra medicinska filterpotting hartser som cytotoxiska och hemolytiska tester finns tillgängliga
BRANDGODKÄNDA
kantgjutningssystem för järnvägstillämpningar med SikaBiresin® gjuthartser