Edge casting systems with high durability due to a high UV stability.

Kantgjutningssystem

Sika tillhandahåller en högklassig PUR-gjutteknik som gör det möjligt att skapa olika kantprofiler (t.ex. bordskanter) och detaljerade strukturer av fordonskomponenter. Dessa kantgjutningssystem erbjuder hög hållbarhet på grund av hög UV-stabilitet, hög kemisk resistens och hög slagtålighet som skyddar mot vandalism.

Dessa produkter används för direktgjutning av säkerhetskanter och dekorativa element inom möbelindustrin samt på järnvägs-, buss- och fordonsmarknaden.

Edge Casting