Sika tillhandahåller ett brett produktsortiment för produktion av ingångsdörrar av PVC, trä och aluminium.

Limning av isolerade och brandbeständiga kompositdörrpaneler

SikaForce® och SikaMelt® PUR-lim kombinerar prestanda och estetik och är idealiska för limning av isolerade och brandbeständiga kompositdörrpaneler.

Den långsiktiga hållbarheten hos laminerade PVC-, trä- och aluminiumkompositdörrar säkerställs genom att använda reaktiva polyuretanlim.

Tack vare av en hög initial hållfasthet kan du uppnå en snabb produktionshastighet av isolerade dörrar med SikaMelt® smältlimlösningar.

För brandklassade stål- och mineralullsdörrar kan SikaForce® lim ge dig idealiska lösningar.

 

Laminerad dörr till ett hus entrace med kompositdörrpaneler
OMEDELBAR
hantering i produktionsprocessen
med SikaMelt® lim
BRANDKLASSADE
dörrar med mineralullkärna
och SikaForce® lim

Smältlim och flytande polyuretan för ett brett spektrum av applikationer

ytterdörr till ett hus som är bundna med Sika

SikaMelt® HMPUR-lim är idealiska för snabb produktion av laminerade dörrar. Den höga initialhållfastheten innebär att panelerna kan fortsätta omedelbart i produktionen och genom härdningen fortsätter limmen att bilda en hållbar polymer.

Limning av ett brett spektrum av substratmaterial

Omedelbar hantering i produktionen

Härdning för långsiktig hållbarhet

SikaForce® PUR-lim kombinerar prestanda och estetik och är idealiska för limning av isolerade och brandbeständiga dörrpaneler.

Lim för ett brett spektrum av substrat

Limlösningar med lång öppentid 
Reaktiva PUR-lim för långsiktig hållbarhet

Laminerad brandbeständig dörr med sandwichpanel

SikaForce®-110 sortimentet

Fukthärdande enkomponent PUR-lim som används i mineralull och stålbranddörrar.

SikaForce®-710 sortimentet

Mångsidigt tvåkomponent polyuretanlim för limning av en rad metaller, skum, fibrer och träbaserade substrat.