Tillverkare av flexibla golvelement som laminerad PVC eller självhäftande membran hittar lösningar med SikaMelt polyuretan och tryckkänsliga lim.

Effektiv processlösning för laminatproduktion

SikaMelt® HMPUR-lim med låg immbildning används för att limma byggnads- och golvbeläggningar och membran.

Limmen har mycket hög initial hållfasthet och snabba prestanda som skapar en effektiv processlösning för din laminatproduktion.

Limmets låga imm- och utsläppsnivåer är väl lämpade för dina byggmiljökrav.

 

Basketbollspelare som spelar på mjukt laminerat smörgåspanelgolv

Både reaktiva polyuretan och icke-reaktiva tryckkänsliga lim

Bild: PVC till skum laminerade sportgolv

SikaMelt® HMPUR reaktiva lim ger dig hög initial hållfasthet och härdning för att bilda en hållbar fog i prestandalaminat som PVC till skumgolv.
Hög åldringsprestanda för långsiktig hållbarhet

Låg imm- och utsläppsnivåer för den slutliga miljön

Hög initial hållfasthet för effektiva produktionsprocesser
 

Med en omedelbart stark fixering ger tryckkänsliga smältlim utmärkta installationsegenskaper för en rad flexibla golvelement.
Omedelbar stark fixering

Låg servicetemperatur för användning under kallare förhållanden

Perfekt lämpad för självhäftande golv
 

Golv sysstem med självhäftande tryckkänsliga tejper och membran

Best recommended Products for Soft Flooring