Sika MonoTop®-4012

R4 Reparationsbruk som innehåller återvunnet material

Sika MonoTop®-4012 är ett 1-komponents, fiberförstärkt, konstruktivt reparationsbruk med låg krympning. Den innehåller återvunnet material vilket leder till ett minskat koldioxidutsläpp vid produktion jämfört med motsvarande produkt. 

 • Innehåller återvunnet material
 • Kan appliceras från 6 mm - 120 mm tjocklek per lager
 • Sulfatresistent
 • Lämplig för hand- och maskinapplicering (sprutbar)
 • Enkel att använda
 • Mycket liten krympningsbenägenhet
 • Dammreducerat
 • God beständighet mot havsvatten
 • Kräver ingen vidhäftningsförbättrande slamma
 • Liten permeabilitet
 • Brandklassning A1
 • Klass R4 i EN 1504–3
 • Motståndskraftig mot svavelsyraangrepp (exponeringsklasser XWW1 och XWW3)
 • Exponeringsklasser: X0, XC4, XD3, XS3, XF4 och XA1
Sika MonoTop®-4012