Sikas beprövade limtekniker gör det möjligt för större blad samtidigt som man sparar tid i produktionen av blad. Bredvid bladet erbjuder Sika ett brett utbud av beprövade lösningar för naceller, torn och fundament.

Pålitliga och beprövade lösningar för vindkraftverk

Det är ingen tillfällighet att många av världens ledande vindkraftverksproducenter förlitar sig på Sikaprodukter.

Sikas rykte för innovativ anda, kvalitet och tillförlitlighet illustreras genom en omfattande portfölj av problemlösningsprodukter i ett brett spektrum av applikationer som sträcker sig över mer än 100 år.

Därför är Sika den enda partnern som tillhandahåller lösningar till vindkraftsindustrin från blad till bas och har åtagit sig att erbjuda rätt tekniskt stöd för mer ekonomiska, snabbare, säkrare och bättre resultat.


Wind energy farm with onshore and offshore turbines
MINDRE ÄN
1 TIMME
REPARATIONSSYSTEM FÖR VINDTURBINBLAD