Sikadur®-52 Injection

2-komponents, lösningsmedelsfri och lågviskös injekteringsvätska baserad på höghållfast epoxyharts.

  • Lösningsmedelsfri
  • Lämplig för både torra och fuktiga förhållanden
  • För användning även i låga temperaturer
  • Två typer för olika klimatförhållanden (normal och lång öppethållandetid/brukstid)
  • Krympfri härdning
  • Hög mekanisk- och vidhäftningshållfasthet
  • Hård men inte spröd
  • Lågviskös
  • Injekterbar med 1-komponentspumpar