Sikalastic®-1K

1-komponents cementbaserat bruk, fiberförstärkt för flexibel vattentätning och betongskydd

Sikalastic®-1K är ett 1-komponents, spricköverbryggande, fiberförstärkt bruk, baserat på cement modifierad med speciella alkali-resistenta polymerer. Sikalastic®-1K är lämplig för applicering med borste eller spackel.

  • 1-komponents - endast vatten behöver tillsättas.
  • Justerbar konsistens, lätt att applicera med borste eller spackel.
  • Bra sagg-motstånd och lätt att applicera även på vertikala ytor.
  • Bra spricköverbryggande förmåga.
  • Mycket god vidhäftning mot många underlag inklusive betong, cementbruk, sten och murverk.
  • Kan appliceras på fuktiga underlag.