Our turbines are protected from harsh weather conditions using a specially formulated smart coating, adding years to the turbine's longevity. Our nacelle covers and related components are protected using our advanced chemical solutions which bond, seal and protect.

Skydda turbinernas hjärta

Att skydda gondolen i vindkraftverket från extrema klimatförhållanden är nyckeln till att säkerställa turbinens livslängd.

Sika erbjuder en mängd olika lösningar för att säkerställa en tät och hållbar fog för gondolen som förhindrar inträngning av vatten och andra element. Det finns många parametrar som påverkar valet av den perfekta lösningen men din lokala Sikakontakt kommer att kunna hjälpa dig att identifiera den perfekta matchningen för din specifika applikation.

Som ledande inom limningslösningar erbjuder Sika också ett komplett sortiment av lim för att limma delar till gondolenheten samt de olika metall- och kompositdelarna inuti kåpan. Användning av lim kan påskynda konstruktionen av gondolenheten och även erbjuda limning och tätning av enheten i ett steg som sparar tid.

Inside of a turbine

Vädertålig fogmassa

The Sikaflex® and SikaSil® range of sealants offer excellent weather resistance and long-term protection against damage caused by water ingress. Their different performance levels allow the user to tailor the end solution to the desired performance / cost specification.

Modell och form tillverkning

Sika offers innovative systems for the fabrication of models and moulds.

SikaBiresin® model pastes based on epoxy or polyurethane resins, and SikaBlock® model and tooling boards, offer a wide range of solutions for the cost effective fabrication of perfect quality models. Sika has a wide range of epoxy resins and gelcoats suitable for the production of composite molds. Resins and gelcoats are available with a large span of thermal performance to suit customers production processes.

Tillverkning av delar

Sika propose advanced material to manufacture Nacelles and parts with innovative and cost saving technologies.

SikaBiresin® composite resins provide an extensive range of epoxy based systems to produce reinforced plastic parts in combination with carbon, glass and aramid fibres. Several of our customers are using our product systems to produce parts for horizontal and vertical wind turbines because of the high performance, excellent properties and flexibility. Biresin® RIM (reaction injection moulding) systems help to save cost and time for manufacturing of small parts, housings, coverings and shock resistant mouldings by replacing plastic injection.