The offshore wind farms are subject to stronger and more powerful winds then onshore turbines. To overcome those challenges Sika has created a specific product range which meets the needs to withstand a harsher, marine climate.

Havsbaserade vindkraftparker

Vindkraftverk ligger på utsatta platser där naturen tar ut sin rätt.

På grund av högre och mer konsekventa vindhastigheter till sjöss kan havsbaserade vindkraftverk generera betydligt mer energi än sina motsvarigheter på land.

För att dra nytta av de stadigare vindarna är havsturbiner också större än landbaserade och har en större produktionskapacitet. Att utforma vindkraftsparker till havs som kan motstå starka strömmar, kraftig vind, kraftiga vågor och snabb erosion är dock bara några av de utmaningar som står inför. Sika har utformat ett speciellt produktsortiment för att möta dessa utmaningar:

Beläggningssystem som kan skydda och minimera underhållsbehov

Injekteringar som kan överföra tornets hela laster till grunden med ett förbättrat utmattningsmotstånd

Injekteringar konstruerade med korrosionsegenskaper för att klara sig under dessa extrema förhållanden

Offshore single turbine

Hålrumsinjektering

Sika has developed a complete range of offshore wind grouts suitable for these harsh marine environments. These grouts are specially formulated to transfer the loads generated in the wind turbines to the foundations and to protect against corrosion protection.