SikaFix®-210

Hård polyuretanharts för injekteringstätning och grundstabilisering inom tunnel- och gruvdrift

SikaFix®-210 är ett snabbreagerande, polyuretan-baserat harts med kort geltid och hög sluthållfasthet.

  • Hög sluthållfasthet
  • Skumning vid kontakt med vatten (~ 3 gånger volymökning)
  • Mycket snabb härdning
  • Modulsystem med SikaFix AC-21 och SikaFix AC-21 SF
  • Enkel användning genom volymförhållandet 1:1
  • Hög inträngningsförmåga
  • Låg initial viskositet
  • CFC- och halogenfri
  • Helt fast*
* enligt testmetod vid det tyska institutet “Deutsche Bauchemie e.V.”