UV-resistenta lim och tätningsmedel med hög modul är lämpliga för såväl organiska som mineralglasfönster, vilket säkerställer att värmeutvidgningar, strukturutvidgning och rörelser absorberas och minimeras gradvis.

Glaslimning för fartygskonstruktion och reparation

Bonding of a panel on a yacht wall in a dockyard

Limning och efterfyllning av organiska glas

Detta är en applikation som kräver ett UV-resistent lim med hög elasticitet. Sikaflex®-295 UV kombinerar den nödvändiga elasticiteten med exakt rätt konsistens för att bibehålla den önskade limtjockleken, vilket säkerställer att termiska rörelser i plastglas absorberas gradvis, utan onödig uppbyggnad av spämningar. De UV-absorberande egenskaperna ger att systemet är hållbart.

Limapplikationer
Vindrutor och ventiler
Sidorutor

Limning av säkerhets-, laminerade och isoleringsglasfönster

Sikaflex®-296 har formulerats för användning på alla typer av mineralglas. Det högpresterande, men elastiska limmet Sikaflex®-296 är speciellt utformat för att överbrygga toleranser vilket förbättrar den högmodulära prestandan. UV-resistens gör produkten lämplig till efterfyllning samtidigt.

Limapplikationer
Fönster och panoramaglas

 
Applicering av lim på ett glasfönster på ett fartyg

Vanliga frågor och svar

Hur limmar man ett fönster i en båt?

Om du planerar att limma ett fönster identifierar du först materialet i det fönster som du vill installera. Vanliga fönstermaterial är organiskt glas (PMMA, PC t.ex.) eller mineralglas. Ett specifikt lim måste väljas enligt fönstermaterialet.

Använd Sikaflex®-295 UV för att limma organiskt glas i din båt och Sikaflex®-296 som för att limma mineralglas.  För att uppnå tillfredsställande resultat, konsultera förbehandlingsdiagrammet och förbered ytan i enlighet med denna innan fönstret limmas.

För mer information läs våra appliceringsriktlinjer och vårt förbehandlingsdiagram.

Posted on: 12/11/2019