Sikaflex®-296

Rutlim för limning av mineralglas inom varvsindustrin

Sikaflex®-296 är ett högpresterande, elastiskt, fogfyllande 1-K polyuretanlim för glaslimning vilken härdar vid exponering till luftens fuktighet. Den är lämplig till nästan all typ av mineralglaslimning inom skeppsindustrin.
Sikaflex®-296 möter kraven uppsatta av International Maritime Organization (IMO).  

  • Åldrings- och väderresistent
  • Utmärkta bearbetningsegenskaper
  • Fri från lösningsmedel och PVC
  • Svag lukt
  • Lämplig till manuella och pumpapplikationer
  • Applicering utan svartprimer möjlig
  • Wheelmark godkänd
 
Sikaflex®-296