Sikafloor® marina akustiska system förbättrar miljöförhållandena i alla delar av fartyget genom att dämpa energitransmissionen och absorbera luftburna ljud.

Akustiskt golv för varvsindustrin

Sikafloor® Marinsortiment

För att göra interiören i fartyg bekvämare och tystare finns viskoelastiska lösningar som dämpar buller och vibrationer inom Sikafloor® Marinsortimentet.

VEM viskoelastisk murbrukteknik och PU Red-teknik kan kombineras med olika marina bruker för att erbjuda ett brett utbud av golv. Med rätt kombination kan du hitta den lösning som kunden behöver med hänsyn till vikt, tjocklek och isoleringsnivå.

Applicatino av Sikafloor Marine dämpningsgolv