På ett fartyg är den mest dominerande överföringen av oönskat ljud eller ljud genom fartygets struktur. Sika har olika viskoelastiska lösningar som har en betydande dämpande effekt på strukturburet brus.

Vertikal dämpning för varvsindustrin

Sikafloor® marina vertikala dämpningslösningar

Eftersom buller och strukturella vibrationer inte bara kommer från golvet utan också från väggarna, erbjuder Sika lösningar för applicering av viskoelastiska vertikala material. Dessa lösningar inkluderar Sikafloor® Marine PK-90 Steel Vertical, med stor dämpningskapacitet, och Sikafloor® Marine VES 515 Vertical Visco, för snabbare applicering och utan att behöva använda fästbultar.
 

Applicering av Sikafloors marina flytande golv för vertikal dämpning

Rekommenderade produkter för vertikal dämpning