Sikaflex®-271 + SikaBooster® P-50

Boosteraccelererat glaslim

Sikaflex®-271 + SikaBooster® P-50 är ett accelererat elastiskt polyuretanlim för fordonsglasapplikationer. Lämplig för limning av material som är relevanta för fordonsglasning såsom lacker, glas, keramiska beläggningar, målade och e-belagda ytor vid tillverkning av kommersiella fordon. Sikaflex®-271 + SikaBooster® P-50 är kompatibel med Sikas svartprimerfria limprocess. Tack vare användningen av SikaBooster® sker härdningen i stort sett oberoende av atmosfäriska förhållanden.  

  • Accelererad härdning och vidhäftningsuppbyggnad
  • Mycket bra appliceringsegenskaper
  • Lämplig för automatiserad applikation
  • Lågt klimatberoende hos härdningen med Sika® Booster teknologi
  • Hög mekanisk styrka
  • Lösningsmedelfri