Sikaflex®-271 PowerCure

Accelererat glaslim

Sikaflex®-271 PowerCure är ett accelererat elastiskt polyuretanlim för fordonsglasapplikationer. Lämplig för limning av material som är relevanta för fordonsglas såsom lacker, glas, keramiska beläggningar, målade och e-belagda ytor vid tillverkning och reparation av kommersiella fordon. Härdningen av Sikaflex®-271 PowerCure accelereras av Sikas PowerCure-teknologi som gör den i stort sett oberoende av atmosfäriska förhållanden.  

  • Accelererad härdning och vidhäftningsuppbyggnad
  • Utmärkta appliceringsegenskaper
  • Idealisk till glasbyten på kommersiella fordon
  • Lågt klimatberoende hos härdningen med PowerCure
  • Hög mekanisk styrka
  • Lösningsmedelfri