Sikas lim- och beläggningslösningar bidrar till att öka brandsäkerheten för passagerar- och nyttofordon. Sikagard® funktionella beläggningar förlänger evakueringstiden och hjälper till att fördröja brandens spridning.

Sandwichtak limmade med SikaForce® Powerflex teknik visar hög mekanisk styrka i kombination med hög brottöjning. Detta ökar krocksäkerheten genom att stödja den strukturella integriteten, och passagerarutrymmet förblir bevarat vid en vältningskrasch. Dessutom kan integrationen av limmade sandwichtak minska fordonets vikt.

Vindrutor och sidofönster som är limmade med Sikaflex® PowerCure säkerställer att fordonen snabbt når krocksäkerheten och möjliggör snabb installation även vid låg luftfuktighet och temperatur.

"Brandsäkerhet för passagerare är ett stort problem för kollektivtrafikoperatörer. Det är därför Sika tillhandahåller innovativa lösningar för att förbättra trafiksäkerheten och brandsäkerheten."

Sikas globala expertis i kombination med den lokala tekniska tjänsten ger kommersiella fordonstillverkare optimala lösningar för krock- och brandsäkerhetsutmaningar.

Sika Teknologier för ökad krasch- och brandsäkerhet i kollektivtrafiken

Sika har en unik portfölj av teknologier. Dessa utvecklades genom att ta våra kunders specifika utmaningar i åtanke. Våra innovativa lim- och beläggningslösningar har bevisat sitt värde i otaliga fall globalt.

Brandklassade Sikaflex® lim och tätningsmedel för minskad flamspridning

Specifika Sikaflex® lösningar uppfyller alla relevanta brandsäkerhetsstandarder för användning inom järnvägs- och andra kommersiella transportindustrier. Sikaflex® tätningsmedel och lim minskar spridningen av flammor och rök i händelse av brand.

Sikagard® expanderande beläggningar för ökad evakueringstid för passagerare

Vid kontakt med värme expanderar Sikagard® beläggningar och bildar ett isoleringsskikt för att absorbera termisk energi. Brandsäkerheten förbättras genom ökad evakueringstid för passagerare. Ytterligare funktioner i denna innovativa teknik är hög slag- och korrosionsbeständighet.

SikaForce® Powerflex-teknik för förbättrad kraschsäkerhet vid vältning

SikaForce® Powerflex-lim tillåter strukturellt limmande sandwichtak. Därmed uppnås förbättrad kraschsäkerhet vid vältning och högre passagerarsäkerhet tack vare denna tekniks höga mekaniska prestanda.

Sika är din strategiska partner för krock- och brandsäkerhetsutmaningar

Sikas globala team tillhandahåller expertis för förbättrad krock- och brandsäkerhet för kommersiella fordon. Våra lösningar för brandsäkerhet förhindrar spridning av eld, minskar röktoxiciteten och förbättrar evakueringstiden. Vi erbjuder brandcertifikat av alla större standarder som används inom buss och järnväg. Dessutom stödjer vi våra kunder med materialkort för beräkningar och FEM-analys för limmade sandwichtak med vår SikaForce® Powerflex-lösning. Dessutom stödjer vi våra kunder med vidhäftningsvalidering för att säkerställa ett säkert och långvarigt förband.