Fire rated sealants for increased passenger safety in public transport

Brandklassade fogmassor för bussar och tåg

Regelbundna brandincidenter och trenden mot en högre grad av materialvariationer som används inom tillverkningsindustrin för kommersiella fordon ledde till strängare brandskyddsregler. Numera måste allt material som används vid konstruktion av tåg och bussar följa brandnormer. Sikas specifika brandtätningslösningar, med minskat brandbeteende, uppfyller de mest relevanta globala brandstandarderna. Dessa säkerhetsstandarder är EN-45545-2 och NFPA 130 för järnvägsindustrin och ECE R118 för bussindustrin.

De elastiska tätningslösningarna för järnvägstillämpningar från Sika uppfyller dessa brandnormer utan att kompromissa med vidhäftnings- eller hållbarhetsprestandan. Sika har stöttat transportindustrin genom att tillhandahålla innovativ, säker och pålitlig tätningsteknik i mer än 40 år.

 

"Sikas högpresterande tätningslösningar och lokala stöd hjälper kollektivtrafikbranschen över hela världen att producera säkrare fordon."

Sikas globala expertis, i kombination med den lokala tekniska servicen, ger kommersiella fordonstillverkare optimala lösningar för individuella utmaningar inom industriell fordonsproduktion.

Sika är din strategiska partner för tätningstillämpningar för brandskydd

Passagerarsäkerheten i kollektivtrafiken har största betydelse för operatörer och tillverkare av nyttofordon. Brandsäkerhet för järnvägstillämpningar och därmed produkter med gott brandbeteende säkerställer tillräckligt med tid för evakuering vid brandincidenter. Således har brandnormer funnits i årtionden.

Sika tillhandahåller ett omfattande sortiment av STP- och uretanfogmassor, strukturella lim och beläggningar som uppfyller ECE R118, NFPA 130 och EN 45545-2 standarder. Vårt nätverk av tekniska experter hjälper dig att bedöma kraven på specifika brandstandarder på en projektbas.

Lita på Sika för teknisk support och rätt val av produkt.

Sika Brandklassade STP- och uretanfogmassor för järnvägsindustrin

DIN EN 45545-2 och NFPA 130 är relevanta normer för järnvägsindustrin. EN-normen tillämpas i Europa, Indien och Kina. Däremot följer Nord- och Latinamerika och Japan NFPA 130, och där, ASTM-normerna.

Det finns betydande överlappningar mellan de två normerna, men testförfarandena kan variera i viss utsträckning. I båda standarderna fastställs allmänna regler för järnvägsfordon som syftar till att förbättra brand- och passagerarsäkerheten. I slutändan anger normen den minskade sannolikheten för antändning av de material som används för järnvägsfordonskonstruktion.
De ska minimera flamspridningen och därmed ge tillräckligt med tid för evakuering av passagerare. Beroende på specifika kriterier kategoriseras material eller komponenter som används inom järnväg.

De måste uppfylla kraven "R", som i slutändan kokar ner till en uppsättning tester. Sika erbjuder Sikaflex®-200 uretanfogmassor och Sikaflex®-500 STP fogmassor (silan terminerad polymer) för alla krav och risknivåer. Vi erbjuder ett brett utbud av elastiska fogmassor, från Sikaflex®-221 till förstklassiga produkten Sikaflex®-821 FR som uppfyller de högsta kraven.

Användningskategori Designkategori N: Standardfordon A: Automatiska fordon (ingen akututbildad personal ombord) D: Dubbeldäckade fordon S: Sov- och liggvagnar, DD eller enkeldäck
1   HL1 HL1 HL1 HL2
2   HL2 HL2 HL2 HL2
3   HL2 HL2 HL2 HL3
4   HL3 HL3 HL3 HL3
EXPONERAT OMRÅDE PLATS KRAVUPPSÄTTNING
> 0,20 m2 Interiör R1
> 0,20 m2 Yttre R7
< 0,20 m2 Interiör R22
≤ 0,20 m2 Yttre R23

Sika Brandklassade elastiska fogmassor för bussindustrin

ECE R118-standarden gäller för Europa och föreskriver att allt material som används i busskonstruktionen inte får framkalla brandspridning. Normen beskriver kraven och testerna för att bestämma brandbeteendet.

  • Alla nybyggda bussar som produceras i Europa måste uppfylla standarden.
  • Beroende på deras placering på bussen skall material eller komponenter överensstämma med antingen bilaga 6 eller i bilagorna 7&8.

 

Standarden kräver följande tester:

  • I bilaga 6 beskrivs mätningen av den horisontella brandhastigheten.
  • I bilaga 7 fastställs smält- och droppbeteende.
  • Bilaga 8 följer ISO-standarden 5658-2, identisk med flamspridningskravet i EN 45545-2.

Sika erbjuder högpresterande elastiska fogmassor, Sikaflex®-200 uretanfogmassor och Sikaflex®-500 STP fogmassor, baserat på Sikas egen Silan Terminerade Polymer (STP) teknik, som kombinerar hållbarheten hos polyuretaner med hållbarhet och enkel bearbetning.

Översikt över brandklassade fogmassor, lim och beläggningar

Sika erbjuder ett brett sortiment av produkter som består av olika tekniker. De specifika elastiska tätningslösningarna för olika tillämpningar täcker de särskilda kraven på båda marknaderna, buss- och järnvägsindustrin. Broschyren visar vilka uretan- och STP-tätningsmedel som bär vilket certifikat.