Tillverkare av nyttofordon använder lim och tätningsmedel med lågt VOC och vattenbaserade ytbehandlingar för att minska kemikalier i produktionen. Att förbättra arbetstagarnas säkerhet och kvaliteten på inomhusluften för fordonspassagerare är drivkrafterna för denna trend. Sikas lösningsmedels- och luktfria lim och tätningsmedel och vattenbaserade förbehandlingssystem bidrar till att minimera miljöpåverkan och exponering för kemikalier för både arbetsstyrka och passagerare.

Dessa vattenbaserade och låga VOC-lösningar sparar kostnader eftersom de kräver färre personalskyddsåtgärder som ventilation.

"Sikas luktfria och vattenbaserade lim, tätningsmedel och beläggningslösningar stödjer tillverkare av bussar, tåg, lastbilar och terrängmaskiner i att öka arbetarnas säkerhet och minska företagets miljöavtryck."

Sikas globala expertis, i kombination med den lokala tekniska servicen, ger tillverkare av nyttofordon optimala lösningar för individuella utmaningar.

Sika Teknologier för mer hållbar fordonsproduktion

Sika har en unik portfölj av lim- och tätningsteknik med låg VOC och ingen lukt. Dessa utvecklades genom att ta våra kunders unika utmaningar i åtanke. Våra innovativa lösningsmedelsfria lim- och beläggningslösningar har bevisat sitt värde i otaliga fall globalt.

Sikas vattenbaserade primers

Robust limning kräver ofta användning av vidhäftningsförbättrare som primers. Med vattenbaserade Sika® Aktivator och Sika® Primer erbjuder Sika unika, vattenbaserade förbehandlingar för många substrat. Att använda vattenbaserade Sika®Aktivator eller Sika® Primer, tillsammans med Sikaflex® glas- eller panellim, bidrar till att minska VOC-utsläppen och i och med det minskade personalskyddsåtgärder.

Sikagard® Underbeläggningar

Vattenbaserade Sikagard® funktionella beläggningar sparar kostnader genom minskade krav på personalskyddssystem som ventilation. De kombinerar ljuddämpning och slagskydd. Sikagard® bildar ett tjockt lager med ett enda appliceringssteg utan överspray eller droppande.

Sikaflex®-500-serien – Silanterminerade och isocyanatfria lim- och tätningsmedel

Senaste Sikaflex®-500 lim och tätningsmedlen är inte bara isocyanatfria utan också fria från organiskt tenn och ftalater. Sikaflex®-500 flexibla lim kombinerar hög hållfasthet med utmärkta åldringsprestanda samtidigt som de vidhäftar till ett brett spektrum av ytor utan primer.

Sika är din strategiska partner för mer hållbar limning

Sikas globala team tillhandahåller expertis för att förbättra hållbarheten i kommersiell fordonstillverkning. I vårt arbete strävar vi efter minimal användning av lösningsmedelsbaserade ytbehandlingar och kritiska kemikalier.  Vi hjälper dig att minska miljöpåverkan från din fordonsproduktion och öka arbetssäkerheten.