Sika’s wide product range for technical casting applications includes potting resins for air filters, water filters and dialyze filters

Gjuthartser av polyuretan för filtersystem

Sika erbjuder ett brett produktsortiment för tekniska gjutapplikationer. Inom detta fält uppfyller pottinghartser för luftfilter, vattenfilter och dialysfilter de speciella kraven på dessa marknader.

Certifieringar för luftfilterpotting för livsmedelskontakt enligt europeisk standard och godkännande av renrum finns tillgängliga.

Medical Filter Casting Resins
CERTIFIKAT
för livsmedelskontakt enligt europeisk standard finns tillgängliga
Över
40 ÅRS
erfarenhet av filteringjutning