The SikaBiresin® AF product range is specially designed for the sealing and bonding of air filters.

Potting Hartser till luftfilter 

Sika erbjuder pottinghartser för applikationer i apparater och utrustning. Här är SikaBiresin® AF-produktsortimentet speciellt utformat för tätning och limning av luftfilter. Beroende på applikations- och produktionsprocessen kan produkterna anpassas idealiskt till kundens krav.
SikaBiresin® AF-serien finns med låg utgasning och tioxotropa egenskaper vid behov.

Dessutom är gelegenskaper samt olika geltider och pottlivslängder möjliga och kan anpassas till kundens krav och tillämpning. De bearbetas med en tvåkomponents mät- och dispensutrustning. Certifieringar för livsmedelskontakt enligt europeisk standard finns också tillgängligt.

Cabin Air pollen filter