Sikaflex®-250 PC

Varmapplicerat lim med exceptionella applikationsegenskaper

Sikaflex®-250 PC är ett elastiskt 1-komponent polyuretanlim som härdar genom reaktion med luftens fuktighet. Sikaflex®-250 PC appliceras vid en temperatur på 85 °C och utvecklar extraordinära appliceringsegenskaper och en hög initialstyrka. Detta gör det väl lämpat för medelstora till stora produktionsflöden.  

  • Utmärkta appliceringsegenskaper
  • Lämplig för automatiserad applicering
  • Hög initialstyrka
  • Mycket kort “cut-off string”