Sikadur®-12 Pronto

2-komponent lim och reparationsbruk baserat på modifierat metylmetakrylat. Självutjämnande och mycket snabbhärdande för fastgjutning av bultar, prefabricerade betongelement och -pelare, undergjutning och som reparationsbruk för hårt belastade betonggolv. Mycket snabb hållfasthetsutveckling.

  • Självutjämnande
  • Mycket snabb hållfasthetsutveckling.
  • Kan användas ner till -10°C