Sika® FastMix-225

Sika FastMix-225 är ett effektivt polykarboxylatbaserat vattenreducerande flyttillsatsmedel av tredje generationen i pulverform med kort öppethållandetid och mkt god hållfasthetstillväxt som i huvudsak används till att på arbetsplats justera betongens konsistensklass.

Justerar betongens konsistensklass