Sikament®-56

Sikament 56 är ett supereffektivt vattenreducerande flyttillsatsmedel av den tredje generationen som ger betongen god arbetbarhet och god styrkeutveckling.
Är CE- märkt i enlighet med: EN 934-2 och EN 934-6. CE-certifikat nr: 2719-CPR-704. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Supereffektivt vattenreducerande flyttillsatsmedel av den tredjegenerationen som ger betongen god arbetbarhet och god styrkeutveckling.

Sikament®-56