Sikament® EVO-26

Sikament EVO 26 är ett supereffektivt vattenreducerande flyttillsatsmedel av den tredje generationen som ger betongen god arbetbarhet och god styrkeutveckling. Sikament EVO 26 är certifierad i enlighet med EN 934-2. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. Sikament EVO 26 S är ett supereffektivt vattenreducerande flyttillsatsmedel av den tredje generationen som ger betongen god arbetbarhet och god styrkeutveckling. Sikament EVO 26 S har en utökat stabiliserande effekt. Sikament EVO 26 S har CE-certifikat nr: 2719-CPR-704 och uppfyller EN 934-2.

Supereffektivt vattenreducerande flyttillsatsmedel av den tredjegenerationen som ger betongen god arbetbarhet och god styrkeutveckling.