Sikament® VS-1

Flyt/HRWR tillsatsmedel till betong

Sikament® VS-1 är ett effektivt vattenreducerande superplastiserande tillsatsmedel av tredje generationen som ger betongen god bearbetbarhet och god styrkeutveckling. Sikament® VS-1 mjukar upp betongen och har också en mycket kort inblandningstid.

Sikament® VS-1 ger bra dispergeringsegenskaper vilket ger kort blandningstid.
  • Snabb härdning
  • Utmärkt arbetbarhet
  • Bra tidig styrkeutveckling
  • Kort blandningstid