betongtillsats
Övriga Tillsatsmedel och tillbehör

Här finns tillsatsmedel för speciella applikationer, till exempel krympreducerande tillsatser som används för att kompensera betongens krympning vid undergjutningsarbeten utan att i större utsträckning påverka betongens/brukets övriga egenskaper.

Pumpförbättrande som reducerar betongens inre friktion, ökar sammanhållningen och minskar vattenseparationen.

Ett rengöringsmedel för avlägsnande av härdade betongrester. Produkten löser upp betongresterna som sedan enkelt spolas bort med vatten.

Sikas betongteam

Magnus Strömberg

Teknisk säljare - Västra Sverige

Renee Barrios

Teknisk säljare - Mälardalen

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare - Norra och Östra Sverige