SikaPump® Start-1

Sika Pumpstart 1 är en syntetisk polymerdispersion för smörjning av betongpumpars rörledningar samt slangar.

Ersätter förvattning och tillsättning av sk cementslurry ”sluring” vid uppstartningsfasen för betongpumpar.