För en snabb prefabproduktion utgör betonghärdningsprocessen det avgörande steget. Beroende på produktionshastigheten och de producerade betongelementen kan det vara nöd-vändigt att ta bort formsättningar efter endast några timmar. För  en hållbar och kostnadseffektiv process bör härdning med värme, ånga samt överdriven cementanvändning undvikas. Vid användning av sikarapid® c-100 kan hållfasthetsutvecklingen, vid en betong- och rumstemperatur på 20°c, möjliggöra att formen tas bort inom några timmar.

betongaccelerator
Accelerator för tidig hållfasthet

Sikas betongacceleratorer är innovativa och effektiva för accelererad hållfasthetsutveckling. Beroende på betongens utformning och gällande processkrav är det möjligt att accelerera betongs härdning även i utmanande förhållanden. Användning av sika rapid® teknologin leder till följande fördelar:

  • Ökad tidig hållfasthet vid kalla temperaturer
  • Appliceras i färdigblandad betong
  • Kan avlägsna formsättning efter 9 – 18 timmar
  • Hög tidig hållfasthetsutveckling efter 6 – 12 timmar
  • Appliceras i låga, normala och varma temperaturer
  • Signifikant potential för utbyte av klinker
  • Leder till ett optimerat bindemedelssystem
  • Reducering/eliminering av härdning med värme eller ånga
  • Användning av minimalt cementinnehåll ger ett förbättrat volymkoncept för cementpastan
 
Sikas betongteam

Magnus Strömberg

Teknisk säljare - Västra Sverige

Renee Barrios

Teknisk säljare - Mälardalen

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare - Norra och Östra Sverige