SikaRapid® C-100

Hållfasthetsaccelererande betongtillsatsmedel

SikaRapid® C-100 är en flytande hållfasthetsaccelerator för betong och bruk. SikaRapid® C-100 ger tidig hållfasthetsutveckling och inverkar samtidigt positivt på sluthållfastheten.

SikaRapid® C-100 ger följande fördelar genom accelererad betonghärdning inom 4 till 18 timmar beroende på betongsammansättning, temperatur på den färska betongen samt härdningsförhållanden:
 
  • Snabbare vändning av formen inom elementgjutningsapplikationer.
  • Reducerad eller eliminerad värme- eller ånghärdning
  • Snabba byggprocesser och tidig lastbärande kapacitet
  • Ingen negativ inverkan på sluthållfastheten
 
  • Säkerställd tidig hållfasthetsutveckling hos betongsammansättningar med blandad cement
  • Användning av optimerad bindemedelspastavolym vilket ger ökad hållbarhet
     
SikaRapid® C-100 innehåller inte klorider eller andra ämnen som kan orsaka korrosion på stål. Produkten kan därför användas i armerade betongkonstruktioner.