SikaRapid® C-100

SikaRapid C-100 är en flytande hållfasthetsaccelerator för betong och bruk som ger tidig hållfasthetsutveckling och inverkar samtidigt positivt på sluthållfastheten. Produkten är särskilt lämplig för alla applikationer där snabb, tidig hållfasthetsutveckling är viktigt inom de första timmarna. SikaRapidC-100 är CE- märkt i enlighet med: EN 934-2. CE-certifikat nr: 2719-CPR-704.

SikaRapid C-100 ger följande fördelar genom accelererad betonghärdning inom 4 till 18 timmar beroende på betongsammansättning, temperatur på den färska betongen samt härdningsförhållanden:

  • Snabbare vändning av formen inom elementgjutningsapplikationer
  • Reducerad eller eliminerad värme- eller ånghärdning
  • Snabba byggprocesser och tidig lastbärande kapacitet
  • Ingen negativ inverkan på sluthållfastheten
  • Säkerställd tidig hållfasthetsutveckling hos betongsammansättningar med blandad cement
  • Användning av optimerad bindemedelspastavolym vilket ger ökad hållbarhet
  • SikaRapid C-100 innehåller inte klorider eller andra ämnen som kan orsaka korrosion på stål
  • Produkten kan därför användas i armerade betongkonstruktioner