Sika® Lightcrete S

Sika Lightcrete-S är en transparent vätska, baserad på syntetisk tensid som bildar ett stabilt finfördelat skum i betongens/brukets cementpasta. Skummet gör betongen/bruket lättarbetad och smidig.