Sikadur®-30

2 komponents epoxilim för kolfiberförstärkning

Sikadur®-30 är ett 2-komponents tixotropiskt, epoxilim baserat på en kombination av harts och filler som fäster mot de flesta material. Den har hög mekanisk styrka och används för att limma stål eller Sika® CarboDur system.

Sikadur®-30 har följande fördelar:
 • Tixotropiskt: utmärkt appliceringsbeteende på vertikala och överliggande ytor
 • Lätt att blanda och applicera
 • Ingen primer behövs
 • Hög kryphållfasthet under permanent belastning
 • Mycket god vidhäftning till betong, murverk, stenarbete, stål, gjutjärn, aluminium, trä och Sika® CarboDur® Plates
 • Härdningen påverkas inte av hög fuktighet
 • Mycket hållfast lim
 • Tixotropiskt: konsistens som inte sätter sig vid användning på vertikala och överliggande ytor
 • Härdar utan krympning
 • Olikfärgade komponenter (för kontroll av blandning) 
 • Högt initialt och slutligt mekaniskt motstånd 
 • Högt motstånd mot nötning och stötar 
 • Ogenomtränglig mot vätskor och vattenånga
 • Concrete repair, class R4
Sikadur®-30 Sikadur®-30