Sika® FerroGard®-903 Plus

Korrosionsskyddande impregnering (förbättrad formulering)

Sika® FerroGard®-903 Plus är en ytapplicerad blandad korrosionsinhibitor som är avsedd att använda som impregnering för armerad betong. Sika® FerroGard®-903 Plus är baserad på organiska föreningar. Sika® FerroGard®-903 Plus tränger in i betongen och bildar ett skyddande monomolekylärt lager på armeringsjärnets yta. Genom att skydda med Sika® FerroGard®-903 Plus fördröjer man både korrosionen och minskar korrosionstakten. Genom att korrosionsskydda med Sika® FerroGard®-903 Plus ökar man livslängden och underhållscykeln med upp till 15 år, när den används som en del av Sikas® kompletta betongrenoveringssystem.

 • Den följer princip 11 (anodisk kontroll) i EN 1504-9, metod 11.3 (att applicera inhibitor på betong).
 • Den ändrar inte utseendet på betongstrukturen.
 • Den ändrar inte betongens vattenångdiffusionsegenskaper.
 
 • Långtidsverkande skydd och hållbarhet.
 • Kan appliceras på ytan på befintliga reparationer och omgivande områden för att förebygga att anoder börjar att utvecklas.
 • Skyddar både katodiska (princip 9) och anodiska (princip 11) områden av armeringsjärnet.
 • Kan tillämpas där andra reparationens/förebyggandes alternativ inte är möjliga.
 • Förlänger livslängden på armerad betong.
 • Enkel applicering, låg åtgång.
 • Följer GHS/CLP-regleringen.
 • Kan användas som en del av Sikas® betongrenoveringssystem.
 • Inträngningsdjupet kan testas på plats med hjälp av Sikas "kvalitativa analystest" - vänd dig till din lokala tekniska kundtjänst för mer information.