En impregnering kan dels definieras som behandling av betong för att minska ytans porositet och för att förstärka den. I detta fall fylls porerna och kapillärerna delvis eller helt. Denna typ av behandling resulterar också vanligtvis i en oavbruten tunn film med en tjocklek av 10 till 100 mikrometer på ytan. Impregneringen skyddar porsystemet mot aggressiva ämnen.

Skydd av betongytan mot vätske- och gasinträngning

En annan impregnering är när betongytan behandlas för att skapa en vattenavstötande yta. Porerna och det kapillära nätet fylls inte igen utan täcks endast med det vattenavvisande materialet. Detta fungerar genom att ytspänningen hos flytande vatten minskas för att förhindra att den passerar genom porerna, men ändå möjliggör diffusion av vattenånga i båda riktningarna, vilket är enlighet med god standardpraxis i byggnadsfysik.

Material och förutsättningar styr metod

 

Valet av den lämpligaste metoden beror på flera parametrar, inklusive typen av skadligt material, kvaliteten på den befintliga betongen och betongens yta, målen med reparations- eller skyddsarbetena och underhållsstrategin.

 

Sika producerar ett komplett sortiment av impregneringar, vattenavvisande impregne-ringar och specialbeläggningar för användning som skydd av betong

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige
Kontakta Martin och prata betongrenovering

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.

Martin Forssmed

Salesmanager Engineered Refurbishment

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige