Sikagard®-703 W

Skyddande impregnering för tegel, fasader och andra porösa mineraliska material

Sikagard®-703 W är en färdigblandad impregneringsvätska baserad på en blandning av silan och siloxan som med hjälp av luftens fuktighet kondenserar till ett klibbfritt silikonharts.

  • Diffusionsöppen för vattenånga
  • Stor inträngningsförmåga
  • Förändrar inte underlagets egenskaper
 
  • Reducerar kraftigt kapillärtransport av vatten, smuts, saltlösningar och vatten-lösningar av andra skadliga ämnen
  • Kan övermålas med lämpliga färger och beläggningar
  • Färdig att använda
  • Vattenbaserad