Sikagard®-705 L

Sikagard-705 L är en enkomponent lågviskös, lösningsmedelsfri reaktiv impregnering för betong och cementbaserade material. Sikagard-705L är baserad på silan med 99% aktiv substans. Certifikat från CBI.

  • Utmärkt penetrering (~100 % aktivt innehåll)
  • Ekonomisk och lättanvänd
  • Minskar kapillär vattenabsorption, skyddar mot slagregn och stänk på vertikala ytor
  • Minskar absorptionen av aggressiva eller deletära medel som är vattenlösliga (dvs. avisningssalt eller klorid från marina miljöer)
  • Ingen förändring av genomsläppligheten beträffande vattenånga
  • Långtidsverkande, djup inträngning
  • Ökar betongens motståndskraft mot frost- och töperioder och avisningssalt
  • Motståndskraftig mot havsvatten
  • Lågt VOC-innehåll
  • Klart att använda