Sikagard®-705 L

Silanbaserad reaktiv vattenavvisande impregnering

Sikagard®-705 L är en reaktiv 1-komponentsimpregnering, med låg viskositet, utan lösningsmedel för betong- och cementunderlag baserad på silan med 99 % aktiv komponent. Sikagard®-705 L uppfyller de högsta kraven i EN 1504–2 för hydrofoberande impregnering (inträngningsdjup klass II & motståndskraftig mot frost och saltpåverkan).

 • Snabb upptagning även på tät betong
 • Lätt att applicera och transparent
 • Djup inträngning
 • Reducerar korrosion även i sprucken betong
 • Minskar korrosionshastigheten på armeringen
 • Förhindrar kloridmigration på armeringsjärn
 • Effektiv mot AAR
 • Kan användas på ny, gammal och korroderad betong
 • Ingen förändring av genomsläppligheten beträffande vattenånga
 • Ökar elektrisk resistivitet i betong
 • Ökar betongens motståndskraft mot frost- och töperioder och avisningssalt
 • Motståndskraftig mot havsvatten
 • Låt VOC-innehåll
 • Uppfyller nederländska riktlinjer (RWS NEN-EN 1504–2) on CEM III.
 • Minskar kapillär vattenabsorption, skyddar mot slagregn och stänk på vertikala ytor
 • Minskar absorptionen av aggressiva eller deletära medel som är vattenlösliga (dvs. avisningssalt eller klorid från marina miljöer)
 • Klar att använda och långtidsverkande
 • Minskar påväxt av organiska material